Kyäni-naleving

 • Producttevredenheidsgarantie voor klanten (geldt niet voor Zakenpartners)

  Kyäni biedt een honderd procent (100%) dertig (30) dagen geld-terug tevredenheidsgarantie (minus verzendkosten) op alle producten die door klanten worden gekocht. Klanten moeten alle gebruikte en ongebruikte producten terugsturen naar Kyäni. Na ontvangst zal het Distributiecentrum van Kyäni alle retouren en terugbetalingen binnen dertig dagen na ontvangst van het product verwerken.

  Alle verkopen van producten die door het bedrijf zijn stopgezet, of die een seizoensgebonden karakter hebben of een speciaal promotioneel product zijn, zijn definitief en komen niet in aanmerking voor een terugbetaling of omruiling.

  De producten zijn gegarandeerd voor ten minste 30 dagen vanaf de datum van aankoop, met name omdat Kyäni-producten zijn gemaakt met natuurlijke ingrediënten en mogelijk niet doorverkocht kunnen worden omdat de producten bederfelijk zijn en niet in verkoopbare staat zijn als ze worden geopend, niet goed worden opgeslagen of niet met de originele verpakking worden geretourneerd.

  Alle liefdadigheidsdonaties, inclusief Potato Paks, zijn definitief en niet meer terug te betalen na het verstrijken van de 14-daagse herroepingstermijn.

  Het is klanten niet toegestaan het product onder de marktwaarde te verkopen of gebruik te maken van sites zoals eBay, Amazon, Craigslist, Facebook Marketplace of een vergelijkbare online verkoper om Kyäni-producten door te verkopen.

 • Teruggave van de inventaris door Zakenpartners

  Zakenpartners hebben 14 kalenderdagen vanaf de ingangsdatum van de Onafhankelijke zakenpartnerovereenkomst de tijd om zich zonder boete en zonder opgave van redenen terug te trekken, mits de Zakenpartner Kyäni vóór het verstrijken van de periode schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke beslissing tot terugtrekking.

  In geval van vrijwillige beëindiging of opzegging van een Onafhankelijke zakenpartnerovereenkomst, hetzij op grond van het voorgaande lid, hetzij op grond van artikel 11.c, zal Kyäni enig deel van de op dat moment verhandelbare inventaris van de Zakenpartner dat de Zakenpartner in de voorgaande twaalf maanden van Kyäni heeft gekocht, van de Zakenpartner terugkopen. De terugkoopprijs bedraagt 90 procent van de door de Zakenpartner betaalde aankoopprijs. De kosten voor het verzenden van de producten naar de Zakenpartner en het terugsturen van de producten naar Kyäni zijn voor rekening van de Zakenpartner en worden niet terugbetaald. Kyäni zal geen inventaris van Zakenpartners terugkopen die om een reden worden beëindigd.

  Voor de toepassing van de overeenkomst omvat de inventaris die onder de terugkoop valt alle door het bedrijf geproduceerde producten, promotiemateriaal, startpakketten of andere verkoophulpmiddelen die door Zakenpartner van Kyäni worden gekocht. Het bevat geen Potato Pak-producten.

  De terugkoopbepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing op een inventaris die momenteel niet verhandelbaar is. De momenteel verhandelbare inventaris omvat geen inventaris die buiten de vervaldatum valt, waarvan het veiligheidszegel beschadigd of verwijderd is, die geopend is of gedeeltelijk geconsumeerd, die door het bedrijf is stopgezet, of die een seizoensgebonden karakter heeft of een speciaal promotioneel product is.
  Als de Zakenpartner de producten niet claimt en deze later worden teruggekocht of terugbetaald (d.w.z. de bestelling is geweigerd, het adres of telefoonnummer is onjuist, de levering is niet gelukt of om een andere reden), worden er administratieve kosten in rekening gebracht ten bedrage van 16 EUR (+btw) en blijft de Zakenpartner verantwoordelijk voor de kosten die zijn betaald voor het verzenden van het product naar de Zakenpartner en voor het retourneren van het product naar Kyäni.
  Alle producten moeten uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het e-mailbericht van Kyäni door de Zakenpartner naar Kyäni worden verzonden om de producten te retourneren. De Zakenpartner draagt echter het risico van verlies tijdens het vervoer van de producten.

  Het is Onafhankelijke zakenpartners niet toegestaan de producten te verkopen voor minder dan de momenteel gepubliceerde groothandelsprijs (Zakenpartner), of gebruik te maken van sites zoals eBay, Amazon, Craigslist, Facebook Marketplace of een vergelijkbare online retailer om Kyäni-producten door te verkopen..